دستگاه های پیشرفته آریان

انواع دستگاه تعمیر QLED ، AMOLED با ZM-R9000 ، تعمیر LED ، OLED با لیزر ZM-R8000 ، دستگاه لیزر تعمیر LCD مدل ZM-L80 ، تعمیر فلت پنل با دستگاه BANDING ، دستگاه تعمیر برد تیکان BGA مدل ZM-R720A و ZM-R5860 ، دستگاه تعمیر مین برد BGA مدل ZM-R7220A و ZM-R730A

 دستگاه های پیشرفته آریان _ مرکز راکو